ประกาศจาก

สถาบันการบินพลเรือน

ประกาศเลขประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567 ครั้งที่ 1

21

เม.ย. 2567

ประกาศเลขประจำตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567 ครั้งที่ 1

คู่มือการบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

21

เม.ย. 2567

คู่มือการบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความถนัด และสอบสัมภาษณ์ รอบ 3 : รับตรง

12

เม.ย. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความถนัด และสอบสัมภาษณ์ รอบ 3 : รับตรง ประจำปีการศึกษา 2567

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปริญญาตรี

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปริญญาโท

ดูเพิ่มเติม

สถาบันการบินพลเรือน
ความภาคภูมิใจแห่งความสำเร็จ

แผนที่การเดินทาง

สถาบันการบินพลเรือน

View On Google Map

ติดตามข่าวสาร

Connect with Us